Δρομείς Σύρου

syrosrunners athiles

syros imi 2014 dromeis dek 14 2  dromeis dek 14 proti propoinisi 2015 dromeis tinos syrosrunners athiles2

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
με την επωνυμία
«Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος - Δρομείς Σύρου»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ


Ιδρύεται αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ – ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ» και έδρα την Ερμούπολη Σύρου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΚΟΠΟΙ


Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
Η δια βίου άσκηση για υγεία.
Η προαγωγή της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών.
Η εξάσκηση, καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού για όλους (ατομικού, ομαδικού, μαζικού και λαϊκού) και ιδίως των αγωνισμάτων δρόμου (τρέξιμο, τροχάδην, αντοχής, ημιαντοχής, δυναμικό βάδισμα, μαραθωνίου δρόμου και υπεραποστάσεων).
Η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη κοινής δράσης όσων ασχολούνται ή είναι φίλοι του αθλητισμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη φίλαθλου πνεύματος και αθλητικής παιδείας, η ενίσχυση της άμιλλας, του αισθήματος κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης.
Η συμβολή στη μορφωτική και πνευματική ανέλιξη της κοινωνίας και η ενίσχυση πολιτιστικής παραγωγής και δημιουργικότητας των πολιτών.
Η τόνωση του ενδιαφέροντος και παρακίνηση των πολιτών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και το τρέξιμο ειδικότερα και η δια της σωματικής άσκησης συμβολή στη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας, η βελτίωση της ανθρώπινης ευεξίας και ποιότητας ζωής και η καλλιέργεια του χαρακτήρα.
Η εμφύσηση της αγάπης προς τη φύση και η γνωριμία με το περιβάλλον της Σύρου, του νομού Κυκλάδων, αλλά και ολόκληρης της χώρας, ώστε δια της συλλογικής δράσεως των μελών του, δρομέων κλπ, να διαμορφωθεί ισχυρή και υγιής περιβαλλοντική συνείδηση.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ


Η επιδίωξη των σκοπών του Συλλόγου θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά αποτελούν:
Η διοργάνωση αθλητικών αγώνων και ιδίως αγώνων δρόμου διαφόρων αποστάσεων για κάθε ηλικία και επίπεδο εμπειρίας και φυσικής κατάστασης, εντός, αλλά και εκτός του νομού Κυκλάδων, σε αγωνιστικούς ή μη χώρους, σε δρόμους και κάθε είδους φυσικό περιβάλλον και η συμμετοχή σ’ αυτούς με οργανωμένες ομάδες αλλά και μεμονωμένους αθλητές.
Η οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους εκδηλώσεων (διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, προβολής ταινιών, εορτών, συγκεντρώσεων, κλπ) για την επιστημονική ενημέρωση των μελών δρομέων, λοιπών αθλητών και του ευρύτερου κοινού σε θέματα σχετικά με το τρέξιμο, τον αθλητισμό, αλλά και για θέματα κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά και σχετικά με το φυσικό περιβάλλον.
Η αποστολή επιστολών, υποβολή προτάσεων, αιτήσεων και υπομνημάτων προς αρμόδιους Οργανισμούς, Φορείς και Αρχές και οι ενώπιον αυτών παραστάσεις των μελών και εκπροσώπων του Συλλόγου.
Οι δημοσιεύσεις στον τύπο (ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό), η συμμετοχή σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές και προγράμματα και η εν γένει χρήση κάθε μέσου μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Η οργάνωση εκδρομών, περιηγήσεων, ταξιδιών και ανταλλαγών επισκέψεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η παροχή βοήθειας, ευκαιριών και η ενθάρρυνση όλων όσων επιθυμούν να αθληθούν με οποιονδήποτε τρόπο και κυρίως περπατώντας ή τρέχοντας, η εξοικείωσή τους με τις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις (5, 10, 15 χιλιόμετρα, ημιμαραθώνιο, μαραθώνιο, ορεινό τρέξιμο, υπεραποστάσεις).
Η συνεργασία και εν γένει ανάπτυξη κοινής δράσης με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με άλλους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, συλλόγους, σωματεία και ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Η επιμέλεια και κυκλοφορία ενημερωτικών φυλλαδίων, καρτών, ημερολογίων, λευκωμάτων, βιβλίων και εν γένει εκδόσεων.
Κάθε άλλη δραστηριότητα, πρωτοβουλία και ενέργεια που προάγει τους σκοπούς και τα συμφέροντά του.
Η συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς (πχ Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Δημόσιες Υπηρεσίες κλπ), ιδρύματα, ινστιτούτα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και πρόσωπα για τη διοργάνωση ή από κοινού διοργάνωση δράσεων σχετικών με τους σκοπούς του συλλόγου καθώς και για την παροχή σχετικών συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών.


ΑΡΘΡΟ 4ο
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ


Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ. ) , με αίτησή του, δύναται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης για τα αγωνίσματα δρόμων ή άλλα τυχόν καλλιεργούμενα από το Σύλλογο αθλήματα, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, σύμφωνα με την εν γένει αθλητική νομοθεσία.
Το Δ.Σ. με αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον του Συλλόγου, των μελών και αθλητών του, προτείνει στην Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει : α) Τη συμμετοχή του Συλλόγου σε Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες κλπ και β) Την ίδρυση νέων κλάδων άθλησης ή κατάργηση των υφισταμένων.


ΑΡΘΡΟ 5ο
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


Το σωματείο δύναται να ιδρύει ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις στη Σύρο είτε με επιχορήγηση που διατίθεται για το σκοπό αυτό από τις αθλητικές αρχές ή από τους περιφερειακούς ή κεντρικούς φορείς , με χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς ή από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σωματείο δύναται να αναπτύσσει και να διατηρεί σε λειτουργία τα παρακάτω αγωνιστικά τμήματα:

 • Κολύμβησης & Τεχνικής Κολύμβησης
 • Στίβου
 • Δυναμικού Βαδίσματος
 • Καλαθοσφαίρισης
 • Πετοσφαίρισης
 • Αντισφαίρισης
 • Επιτραπέζιας αντισφαίρισης
 • Ξιφασκίας
 • Ποδηλασίας
 • Υδατοσφαίρισης
 • Καταδύσεων – Ανοικτής Θάλασσας – Συγχρονισμένης Κολύμβησης.
 • Γυμναστικής
 • Ενόργανης Γυμναστικής – Ακροβατικής Γυμναστικής
 • Καλλιτεχνικής Γυμναστικής
 • Πάλης
 • Άρσης βαρών
 • Ορειβασίας – πεζοπορίας
 • Χειμερινών Αθλημάτων
 • Μοντέρνου Πεντάθλου
 • Χειροσφαίρισης
 • Τοξοβολίας
 • Σκοποβολής
 • Αντιπτέρισης
 • Ιππασίας
 • Τριάθλου
 • Ποδοσφαίρου
 • Ποδοσφαίρου5Χ5
 • Παγκρατίου
 • Πολεμικών Τεχνών
 • Θαλασσίου Σκι
 • Εθνικών χορών – Λαογραφίας
 • Τζούντο

Αγώνες δρόμου, ορεινοί και εκτός σταδίου.
Ως και κάθε άλλο αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή έχει υποβάλει αίτηση να περιληφθεί στο πρόγραμμα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΛΗ


Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι(20). Για τα μέλη δεν επιτρέπονται διακρίσεις πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι δυνατόν να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή τον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών είναι απεριόριστος, δικαίωμα δε εγγραφής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες αρκεί να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα ή εκκρεμεί σε βάρος τους κατηγορία για αδικήματα που προβλέπονται ως απαγορευτικά της ένταξης υποψήφιων μελών σε αθλητικό σωματείο από το ισχύον αθλητικό δίκαιο. Κωλύονται επίσης να ενταχθούν ως μέλη στο σωματείο όσοι εμπίπτουν στις λοιπές απαγορευτικές διατάξεις του οικείου αθλητικού νόμου και ενδεικτικά:
1) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
2) Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.
4) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/99 και για όσο χρόνο διαρκεί η τιμωρία.
Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του σωματείου που έχουν ενταχθεί σ’ αυτό με τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού και τις διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μετά παρέλευση 6 μηνών από την εγγραφή τους σ’ αυτό πλην των ιδρυτικών.


ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του σωματείου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο διοικητικό συμβούλιο με πρόταση δυο μελών του σωματείου, με την οποία θα ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και θα δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
Το διοικητικό συμβούλιο εάν κρίνει βάσιμη την αίτηση, την αποδέχεται και κρίνει την εγγραφή στο μητρώο των μελών σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Σε περίπτωση σιωπής θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως η έγκριση εγγραφής του υποψηφίου την εξηκοστή ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
Εάν το διοικητικό συμβούλιο με υποχρεωτικά αιτιολογημένη απόφαση του απορρίψει την αίτηση εγγραφής ο υποψήφιος έχει δικαίωμα άσκησης αγωγής να προσφύγει πρώτα στη Γενική Συνέλευση η οποία θα κρίνει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και εν συνεχεία στα αρμόδια δικαστήρια.


ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ


Τα μέλη του σωματείου καταβάλουν υποχρεωτικά στο ταμείο α) για δικαιώματα εγγραφής το ποσό που καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ., β)ετήσια εισφορά η οποία καθορίζεται από το εκάστοτε Δ.Σ. και γ) τις ορισμένες κάθε φορά από τη γενική συνέλευση υποχρεωτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναπροσαρμόζει τα ποσά του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αιτηθεί από τα μέλη του αιτιολογημένα και την καταβολή έκτακτης εισφοράς, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου σκοπού.
Η παράλειψη καταβολής της ετήσιας τακτικής συνδρομής πέραν των 2 ετών συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους, εφόσον προηγουμένως έχει κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των οφειλών του. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από τις παραπάνω χρηματικές καταβολές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ


Κάθε μέλος έχει δικαίωμα αποχώρησης από το σωματείο αφού προηγουμένως υποβάλει αίτηση διαγραφής του από το μητρώο των μελών.
Μέλος είναι δυνατόν να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία της ολομέλειας των μελών του, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση οποιουδήποτε μέλους του σωματείου, ιδίως δε όταν η διαγωγή του μέλους είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια του σωματείου και η συμπεριφορά γενικότερα γίνεται αιτία του υποτιμητικού χαρακτηρισμού του σωματείου ή βάζει σε κίνδυνο το κύρος του ή αντιδρά στους σκοπούς ή δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρεμποδίζει την εφαρμογή των αποφάσεων τους και δεν επιδεικνύει την προσήκουσα υπευθυνότητα στις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή αμελεί τις υποχρεώσεις του για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής ή απέχει αδικαιολόγητα από τις δραστηριότητες του σωματείου για μακρό χρονικό διάστημα.
Μία εβδομάδα τουλάχιστον πριν από τη λήψη της απόφασης για διαγραφή ή αποβολή μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί το υπό διαγραφή μέλος σε απολογία ενώπιον του, μπορεί δε να μεταθέσει σε μεταγενέστερο χρόνο τη σύγκληση του για τη λήψη της σχετικής απόφασης, ώστε το υπό διαγραφή μέλος να επιδείξει εμπράκτως τη μετάνοια του για τους λόγους της διαγραφής του.
Δικαίωμα ανάκλησης της απόφασης αυτής έχει η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει οριστικά, με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών της, στη πρώτη, μετά την απόφαση διαγραφής, τακτική ή έκτακτη σύγκληση της, ύστερα από αιτιολογημένη και έγγραφη πρόταση του μέλους που διαγράφηκε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή.


ΑΡΘΡΟ 10ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εντός του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους, με συμμετοχή των μελών που είναι ταμειακά εντάξει, τα οποία καλούνται τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία της.
Η πρόσκληση των μελών υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., δύναται δε να γίνει ατομικά, άλλως με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως, ενδεικτικά, με δημοσίευση σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με ανάρτηση γραπτής ανακοίνωσης προ των γραφείων του Συλλόγου. Στην πρόσκληση αναγράφεται οπωσδήποτε ο χρόνος και ο τόπος που θα συνέλθει η Γ.Σ. και τα προς συζήτηση θέματα της ημερησίας διάταξης. Ειδικά μετά από τροποποίηση του καταστατικού, η πρώτη Γ.Σ. συγκαλείται εντός 20ημέρου από την εγγραφή της τροποποίησης στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακά εντάξει μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ορισθείσα ημερομηνία της, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ακριβώς ώρα, με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Η Γ.Σ. βρίσκεται τότε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρευρίσκονται.
Για τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης του καταστατικού ή μεταβολής του σκοπού του σωματείου, απαιτείται για το έγκυρο της απόφασης η παρουσία του 1/2 πλέον ενός των ταμιακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία 3/4 πλέον ενός των παρόντων μελών.
Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών πλην της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. , της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των τυχόν εκπροσώπων του Συλλόγου στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα που είναι μυστική.
Της Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ. , πλην της αρχαιρεσιακής, της οποίας προΐσταται ένα μέλος του Συλλόγου εκλεγόμενο κάθε φορά με ανάταση των χεριών. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Η Γ.Σ. συγκαλείται και έκτακτα όταν κρίνει το Δ.Σ ή αν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών. Η αίτηση αυτή αναγράφει τα θέματα προς συζήτηση και απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε είκοσι ημέρες (20) ημέρες από την υποβολή της. Σχετικά με την απαρτία και τη λήψη αποφάσεων ισχύουν αναλόγως τα παραπάνω αναφερόμενα. Αν η διοίκηση του Συλλόγου δεν εισακούσει την αίτηση, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γ.Σ. ορίζοντας συγχρόνως τα σχετικά με την προεδρία της.


ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.


Η Γ.Σ. είναι το ιεραρχικά ανώτερο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
Στην αποκλειστική της αρμοδιότητα ανήκουν: α) Ο έλεγχος, αποδοχή ή απόρριψη του προϋπολογισμού και ισολογισμού του Συλλόγου, β) Ο έλεγχος, αποδοχή ή απόρριψη του απολογισμού των πεπραγμένων του Δ.Σ, η αξιολόγηση των σχετικών εκθέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο καταλογισμός ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ. , όπως και η απαλλαγή αυτών, γ) Η εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εφορευτικής Επιτροπής, δ) Η τελική απόφαση για την αποβολή και την προσωρινή αναστολή της ιδιότητας των μελών, σε περίπτωση που αυτά προσφύγουν ενώπιον της, ε) Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του Συλλόγου και στ) Η εποπτεία των οργάνων της διοίκησης του Συλλόγου και η απόφαση για την παύση αυτών ή των μελών τους.


ΑΡΘΡΟ 12ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από μέλη του Συλλόγου, τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. για θητεία δύο (2) ετών .
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ. με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση, ειδικά για την περίπτωση αυτή, ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το Σύλλογο από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιοσδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής με μέγιστο ποσό αποζημίωσης που ορίζεται από σχετική πράξη του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.


Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ συνέρχονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών με πρωτοβουλία του πρώτου μέλους σε ψήφους και συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γραμματέα, δ) Ταμία, ε) Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και δύο (2) μέλη. Εάν υπάρχει ισοψηφία, ο πρώτος στη σειρά εκλογής αναδεικνύεται με κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας του πρώτου μέλους σε ψήφους, την ευθύνη σύγκλησης του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο δεύτερος σε ψήφους, άλλως ο τρίτος, τέταρτος κ.ο.κ. και εφόσον ουδείς εξ αυτών ανταποκριθεί, η ευθύνη σύγκλησης περιέρχεται στους υπόλοιπους υποψηφίους κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβε έκαστος εξ αυτών.
Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, και Ταμία του Δ.Σ. δεν μπορούν να ανήκουν στο ίδιο πρόσωπο.
Με την εκλογή του νέου Δ.Σ., όπως και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, λήγει αυτοδίκαια η θητεία των παλαιών τους μελών, τα οποία υποχρεούνται, χωρίς χρονοτριβή, να παραδώσουν στους νεοεκλεγέντες τα Βιβλία, Αρχεία, το Ταμείο, τη σφραγίδα του Συλλόγου και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή αντικείμενο του Συλλόγου κατείχαν λόγω της πρώην ιδιότητάς τους. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδρανήσουν, ο Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. καλεί τα απερχόμενα μέλη να παραδώσουν τα βιβλία κλπ που κατέχουν και εφόσον αυτά δεν ανταποκριθούν εντός του απολύτως απαραίτητου χρόνου, λαμβάνει προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο που προβλέπεται από το νόμο και το καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.


Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη και το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του.
Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή το μέλος που τον αναπληρώνει, η δε γνωστοποίηση της σύγκλησης γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (ακόμη και προφορικά) πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες, με αναφορά του τόπου, του ακριβούς χρόνου και των θεμάτων της συνεδρίασης. Για επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4)μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας, μετά από δύο (2) ημέρες, στον ίδιο τόπο και ώρα, χωρίς να απαιτείται νέα γνωστοποίηση. Κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Δικαίωμα λόγου έχουν όλοι οι σύμβουλοι και κάθε άλλο πρόσωπο, μέλος του Συλλόγου ή τρίτος, που τυχόν επιτρέψει το Δ.Σ. με απόφασή του λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την διασφάλιση της ηρεμίας και της τάξης.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε φανερές ψηφοφορίες, εκτός αν η πλειοψηφία αποφασίσει τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να παραιτηθεί με έγγραφη δήλωσή του απευθυνόμενη στο Δ.Σ., τ’ αποτελέσματα της οποίας επέρχονται άμεσα. Σιωπηρή παραίτηση θεωρείται η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις του συμβουλίου και η εκ μέρους του μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και λοιπών οφειλών προς το Σύλλογο για διάστημα πλέον των δύο (2) ετών από τότε που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες. Στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις τ’ αποτελέσματα της παραίτησης επέρχονται από το χρόνο που το Δ.Σ. διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεών της, χωρίς ν’ απαιτείται έγγραφη δήλωση του συγκεκριμένου μέλους του. Αμέσως μόλις επέλθουν τ’ αποτελέσματα της παραίτησης το Δ.Σ. υποχρεούται να καλέσει το πρώτο σε ψήφους μέλος κατά σειρά εκλογής, που δεν είναι μέλος του Δ.Σ. Η θητεία των νέων αυτών μελών είναι το υπόλοιπο της θητείας των παλαιών.
Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά προκηρύσσεται αρχαιρεσιακή Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου.
Το Δ.Σ. ή τα μέλη αυτού παύονται πριν από τη λήξη της θητείας τους μόνο για σοβαρό λόγο και ιδίως για παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., για τη λήψη της οποίας απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει και πλειοψηφία των 3/4 αυτών.


ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΞΟΥΣΙΕΣ Δ.Σ.


Στο Δ.Σ. ανήκει η διοίκηση και εκπροσώπηση του Συλλόγου στα πλαίσια του Νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ..
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η εξέταση των αιτήσεων εγγραφής νέων μελών, η υποβολή στην Γ.Σ. προς έγκριση του απολογισμού της χρήσης που έληξε, του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης, της έκθεσης πεπραγμένων στη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους και ολόκληρης της θητείας του και όποιες άλλες άπτονται της τρέχουσας διαχείρισης του Συλλόγου και δεν ανήκουν στη Γ.Σ. κατά ρητή διάταξη του νόμου ή του καταστατικού.


ΑΡΘΡΟ 16ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ, δίδει και αφαιρεί τον λόγο στα μέλη της συνεδρίασης και ανακαλεί στην τάξη, όσους παρεκτρέπονται. Προΐσταται επίσης των εργασιών της Γ.Σ., πλην της αρχαιρεσιακής. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα κάθε είδους έγγραφα του Συλλόγου, τον οποίο και εκπροσωπεί ενώπιον τρίτων, φροντίζοντας για την εκπλήρωση των σκοπών και την εύρυθμη λειτουργία του.
Μόνος του ή από κοινού με το Γενικό Γραμματέα ή τον Ταμία του Συλλόγου δύναται να προβαίνει σε καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς ή άλλου είδους αποταμιευτικά – επενδυτικά προϊόντα που ο Σύλλογος διατηρεί σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Έχει τη γενική επιμέλεια, επίβλεψη και ευθύνη για την εφαρμογή του Καταστατικού, των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., στην οποία και λογοδοτεί.
Σε έκτακτες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη σύγκληση και λήψη απόφασης από το Δ.Σ. , οφείλει, έστω και χωρίς ειδική εξουσιοδότηση, να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης για την άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Συλλόγου. Για τις ενέργειές του αυτές ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Δ.Σ. λαμβάνοντας την έγκρισή του, εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα. Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα ή το σύμβουλο που υποδεικνύουν τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 18ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης όλων των βιβλίων του Συλλόγου, πλην αυτό του ταμείου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πάσης φύσεως έγγραφα.
Ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται των πρακτικών κάθε συνεδρίασης, τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά απ” όλα τα παρόντα μέλη.
Επιμελείται των πρακτικών της Γ.Σ., της οποίας εκτελεί χρέη γραμματέα.
Χειρίζεται την αλληλογραφία ενημερώνοντας το πρωτόκολλο κι επίσης φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του αναπληρώνεται από ένα από τα μέλη που υποδεικνύουν τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 19ο
ΤΑΜΙΑΣ


Έχει την ευθύνη του ταμείου του Συλλόγου, για λογαριασμό του οποίου προβαίνει στις πάσης φύσεως πληρωμές και εισπράξεις, υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα σχετικά παραστατικά, στα οποία τίθεται επίσης η σφραγίδα του Συλλόγου.
Προβαίνει μόνος του σε καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από τους πάσης φύσεως λογαριασμούς ή άλλου είδους αποταμιευτικά – επενδυτικά προϊόντα που ο Σύλλογος διατηρεί σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.
Δικαιούται επίσης να έχει στα χέρια του ορισμένο ποσό από τα κεφάλαια του Συλλόγου για τις τρέχουσες ανάγκες, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Και
Ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γ.Σ. για τα οικονομικά δεδομένα του Συλλόγου. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται απ’αυτό.


ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η Εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γ.Σ στην ίδια μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Η θητεία της είναι η αυτή με του Δ.Σ. . Καθήκον της είναι ο ταμειακός και διαχειριστικός έλεγχος του Δ.Σ., για την επίτευξη του οποίου δικαιούται ανά πάσα ώρα να λαμβάνει γνώση των διαχειριστικών στοιχείων και εν γένει λογαριασμών. Υποχρεούται να συντάσσει έκθεση επί της διαχειρίσεως και να την υποβάλλει στην Γ.Σ., κατά το τέλος της θητείας του Δ.Σ., αλλά και όποτε άλλοτε ήθελε ζητηθεί από τη Γ.Σ..
Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Επίσης μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι: α) Τα μέλη του Δ.Σ., οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τρίτο βαθμό, β) Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα που έχουν τεθεί για τα μέλη του Δ.Σ. με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, της λοιπής αθλητικής νομοθεσίας και του παρόντος καταστατικού.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ή τα μέλη της παύονται πριν απ’ τη λήξη της θητείας τους μόνο για σοβαρό λόγο και ιδίως για παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση, κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ., για τη λήψη της οποίας απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των μελών του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει και πλειοψηφία των 3/4 αυτών.


ΑΡΘΡΟ 21ο
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ


Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία: α) Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων και στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Τα Βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.
Σε περίπτωση που ο Σύλλογος με απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνει αντίτιμο για προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του όρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


1) Οι πόροι του Συλλόγου συγκροτούνται ως ακολούθως:
α) Από τις τακτικές και έκτακτες εισφορές
β) Από τις χορηγίες και τις διαφημίσεις
γ) Από τα δικαιώματα εγγραφής μελών
δ) Από τις τακτικές μηνιαίες συνδρομές μελών
ε) Από τις εν γένει κοινωνικές, πολιτιστικές, επιστημονικές, επιμορφωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις σωματείου
στ) Από τις τακτικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις από οιονδήποτε φορέα δημόσιο, δημοτικό, περιφερειακό ή ιδιωτικό
ζ) Από δωρεές, ευεργεσίες ή κληροδοτήματα που περιέρχονται στο σωματείο ή από διαθήκες που ολικά ή μερικά εκτελούνται υπέρ αυτού
η) Από τη μεταβίβαση κινητών ή ακίνητων στοιχείων που ανήκουν κατά κυριότητα στο σωματείο
θ) Από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, συνιστώνται επιτροπές εκ των μελών του με την ευχέρεια συμμετοχής τρίτων, στις οποίες ανατίθεται συγκεκριμένο έργο. Οι επιτροπές αυτές δυνατόν να έχουν ευρεία εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο να διαπραγματεύονται τη σύναψη συμβάσεων με τρίτους, ιδιαίτερα δε συμβάσεις που αφορούν την κατασκευή αθλητικών κέντρων του σωματείου και αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις τίθενται υπό την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, για τη σύναψη τους υπογράφονται δε εκ μέρους του σωματείου υπό μόνου του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου ή κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και με δεσμευτική για το σωματείο ισχύ.
3) Δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία, καταπίστευμα ή διαθήκη που υποχρεώνει το σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν στους σκοπούς του δε γίνεται δεκτή.
4) Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται ή πωλείται για λογαριασμό του μόνο κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του ½ πλέον ενός των μελών της και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
5) Οι Πόροι του σωματείου διατίθενται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του υπέρ των σκοπών του.
6) Ο Σύλλογος για τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. , να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του όρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992) και την εν γένει φορολογική νομοθεσία. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών τμημάτων του σωματείου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Το σωματείο λύεται όταν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη βάσει του Αστικού Κώδικα και εάν συντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Η απόφαση για τη διάλυση του σωματείου λαμβάνεται δια της παρουσίας στη γενική συνέλευση του ημίσεως αριθμού τουλάχιστον των μελών και της πλειοψηφίας των 3/4 των παρόντων.
Εάν διαλυθεί το σωματείο η περιουσία του περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική όπου στην περιφέρεια της αναγράφεται η επωνυμία του σωματείου και στη μέση απεικόνιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 25ο


Το σωματείο διέπεται από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα ως και από τον ισχύοντα αθλητικό νόμο.

ΑΡΘΡΟ 26ο


Το διοικητικό συμβούλιο έχει την ευχέρεια να συντάσσει εσωτερικό κανονισμό που θα διέπει τη λειτουργία του ως και κανονισμό για τη λειτουργία των αγωνιστικών τμημάτων του σωματείου και των αγωνιστικών χώρων. Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση χωρίς δικαίωμα τροποποίησης των διατάξεων του καταστατικού.
Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, μπορεί να διορίσει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του Σωματείου από τα μέλη του ή και με σύμβαση, μη μέλη του Σωματείου, επίσης μπορεί να διορίσει υπαλλήλους για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.


ΑΡΘΡΟ 27ο


Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύνεται από την Γενική Συνέλευση αφού παρθούν υπ’ όψιν οι σχετικές διατάξεις περί σωματείων και η ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία.
Απαγορεύεται η ανάμειξη του συλλόγου στην Πολιτική.
Ο Σύλλογος δύναται με απόφαση του Δ.Σ., λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία των μελών του, να προσχωρήσει σε Αθλητικές Ομοσπονδίες με άλλα ομοειδή σωματεία, προσδιοριζόμενων με το παρόν καταστατικό σε αυτές των:
Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ), Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου (ΣΕΒΑΣ), Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία Φιλάθλων (ΕΚΟΦ), Ελληνική Ομοσπονδία Υδατοσφαίρισης, Ελληνική Χειροσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Σκοποβολής, Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου, Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας, Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, Ελληνική Ομοσπονδία Κωπηλασίας, Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία, Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας, Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού – Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και με απλή αναφορά σε ΟΛΑ τα άλλα αναγνωρισμένα Ολυμπιακά Αθλήματα καθώς επίσης και σε αυτά που θα αναγνωριστούν στο μέλλον από τη Διεθνή Επιτροπή.
Το ίδιο μπορεί να πράξει ο σύλλογος με την προσχώρησή του σε διεθνείς ή ελληνικές πολιτιστικές – αθλητικές ομοσπονδίες με συλλόγους – σωματεία, που έχουν πολιτιστικούς – αθλητικούς, ή εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους, στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού.


ΑΡΘΡΟ 28ο


Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του έχει το δικαίωμα να δημιουργεί επιτροπές που να απαρτίζονται από μέλη του Συλλόγου. Οι επιτροπές αυτές δύνανται να έχουν – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Οργάνωση αγώνων
Οργάνωση εορταστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Έκδοση εντύπων αθλητικού περιεχομένου.


ΑΡΘΡΟ 29ο
ΗΘΙΚΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ – ΤΙΜΕΣ


Βασικός κανόνας του Συλλόγου και αρχή του, είναι τα μέλη του να συνεργάζονται εθελοντικά για την πρόοδο και ανάπτυξη του Συλλόγου που συναπαρτίζουν.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας δεν μπορούν να επιδιώκονται οικονομικές αμοιβές ή άλλα οφέλη από προσφερόμενες υπηρεσίες, συμφωνίες, εργασίες κάθε μορφής ή τρόπου οποιουδήποτε μέλους και οποιασδήποτε θέσης έχει αυτός μέσα στο Σύλλογο οποιαδήποτε κι αν είναι η οικονομική του θέση, η προσωπική του εργασία ή ενασχόληση.
Το Δ.Σ. μπορεί να απονείμει σε ειδικές τελετές ηθικές – τιμές ή άλλες ειδικές διακρίσεις σε μέλη του ή ακόμα και σε πρόσωπα ή οργανισμούς που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, τον Αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Η προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου θα επιμεληθεί για τη δικαστική αναγνώριση του Σωματείου, θα κάνει όλες τις ενέργειες για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και για την διενέργεια αρχαιρεσιών για όλα τα όργανα του Σωματείου εντός 3μήνου από την εγγραφή του Σωματείου στο δημόσιο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Σύρου.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι εννέα (29) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του από τα τριάντα (30) ιδρυτικά μέλη του και υπογράφεται από έκαστο αυτών, όπως ακολουθεί, στην ιδρυτική Συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου 2015 και θα υποβληθεί για έγκριση στο Ειρηνοδικείο Ερμούπολης.

Σύρος, 22.11.2015